Κατάρτιση και πιστοποίηση ωφελουμένων στο πλαίσιο πράξεων Προώθησης της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα»

Ο δρόμος για την εργασία περνά από την εκπαίδευση...                                                                                                                           Ο δρόμος για την εκπαίδευση περνά από το Κε.Δι.Βι.Μ.  του Δήμου Καστοριάς.

Ανακοινώσεις


15 Οκτωβρίου 2019

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, Υποδιεύθυνση ΙΙ - Δράσεων Τομέα Απασχόλησης (ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ), ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α) αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης κατάρτισης στο πλαίσιο της πράξης: «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» (Διαβάστε περισσότερα)

Περιγραφή προγράμματος

Ενημερωθήτε εδώ αναλυτικά για το περιεχόμενο του προγράμματος της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας,

Η πρότασή μας

Διαβάστε εδώ την ολοκληρωμένη πρόταση του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Καστοριάς.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13 , 52100, Καστοριά, 2467025388. 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε