Εκπαιδευτικό υλικό

Προσθέστε υπότιτλο εδώ

Βρείτε εδώ τις εκπαιδευτικές σημειώσεις για κάθε ενότητα του προγράμματος.

Αποκτήστε πρόσβαση σε βίντεο μαθήματα για όλες τις ενότητες του προγράμματος.

Βίντεο μαθήματα για  όλες τις ενότητες του Office (απαιτούνται κωδικοί πρόσβασης):

https://lms.unicert.gr/login.php 

Βίντεο μαθήματα για τις υπόλοιπες ενότητες του προγράμματος.

https://elearningcert.gr/login/index.php

Κάντε χρήση των τεστ προσομοίωσης των εξετάσεων πιστοποίησης. 

Παρακολουθήστε εδώ σύντομο βίντεο παρουσίασης της εφαρμογής

https://youtu.be/QOEqlpgCDlY