Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Το  Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς  έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο την προστασία των προσωπικών δεδομένων των φυσικών υποκειμένων και των πληροφοριών που διαχειρίζεται, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με σκοπό:
• Την διασφάλιση της εμπιστοσύνης των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς
• Την προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται
• Την συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων

Σήμερα το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καστοριάς, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σας παρέχει μέσα από την Πολιτική  Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής.

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία μας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας τον Παναγιώτη Μέλλιο, με τον οποίο μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 22467025388 ή/και στο email kekdkast@otenet.gr

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13 , 52100, Καστοριά, 2467025388. 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε