Η πρότασή μας

Στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ στο πλαίσιο της πράξης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε 56 Δήμους και 37 Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος/ φορείς διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών» το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Δήμου Καστοριάς, σχεδίασε και θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης στα οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην «Κοινωφελή Εργασία» των  Δήμων οι οποίοι επέλεξαν να συμμετάσχουν στην δράση της Κατάρτισης.

Τα προγράμματα κατάρτισης, συνολικής διάρκειας 120 ωρών, θα υλοποιούνται κάθε Παρασκευή εντός του ωραρίου εργασίας.

Αντικείμενο των προγραμμάτων είναι η κατάρτιση στη χρήση Η/Υ σε βασικό επίπεδο με σκοπό την συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιητικού χρήσης Η/Υ, αναγνωρισμένου από το ελληνικό δημόσιο.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους καταρτιζόμενους είναι οι εξής:

  • Συμμετοχή σε πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας 120 ωρών
  • Εκπαίδευση από έμπειρους πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων
  • Εκπαίδευση με την χρήση σύγχρονου εκπαιδευτικού εξοπλισμού (Η/Υ, εποπτικά μέσα διδασκαλίας) και σε άριστες συνθήκες (αίθουσα θερμαινόμενη και κλιματιζόμενη)
  • Χορήγηση εγχειριδίου χρήσης του Office 2010
  • Δωρεάν χρήση Βιντεομαθήματα για όλες της ενότητες του προγράμματος, για επιπλέον εκπαίδευση
  • Δωρεάν χρήση προγράμματος προσομοίωσης εξετάσεων και αυτοαξιολόγησης  με σκοπό την καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποίησης.
  • Δωρεάν συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης και επαναληπτικές εξετάσεις
  • Κάλυψη του κόστους μετακίνησης για τους καταρτιζόμενους οι οποίοι κάνουν χρήση δημόσιων μεταφορικών μέσων


Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καστοριάς Κε.Δι.Βι.Μ. 2, Αγίας Βαρβάρας 13 , 52100, Καστοριά, 2467025388. 
Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε